Vår historia

Opad VÄRDEN:
Vi har åtagit oss att välfärden för ungdomar;
Vi serverar ungdomar och barn i synnerhet i krissituationer;
Vi serverar fullständigt opartiskt;
Vi arbetar för en hållbar takt och utveckling på lokal, nationell och internationell nivå;
Vi är Organisation med en vision uppdrag, tro och värderingar;
Vi åtar oss att tillämpa europeiska kärnvärden till våra internationella verksamhet. Vi håller följande värden har särskild betydelse för OPAD internationella uppdrag, interkulturell förståelse som erkänner värdighet för alla människor.

OPAD Belief:
Vi är alla medborgare i detta skulle. Fred och utveckling kan uppnås när det blir inget krig, våld, förstörelse, sjukdomar och extrem fattigdom och där det kommer att finnas frihet, frihet, rättvisa, och enighet bland medborgare i denna värld.

Partners organisationer Arrangemang:
Vi främja lika partnerskap med organisationer från hela världen.
Vi använder teknik för att överskrida de begränsningar av avstånd och språk.
Vi gör strategiska investeringar av resurser för att förverkliga målen i denna vision.
Vi har ett ansvar för att utforma och genomföra internationellt engagemang för relevanta beståndsdelar i denna strategiska plan.

adminVår historia