Vårt uppdrag

OPAD är en akronym som representerar, Organisationen för fattigdomsbekämpning och utveckling OPAD är ett registrerat frivilligorganisation

Opad meddela sitt stöd och resurser (mänskliga ansträngningar, tid, material och finans) till sina målgruppen gratis (icke – vinstdrivande) grunden var och när det är nödvändigt. OPAD identifierar sina målgruppen och skapa program / aktiviteter som passar dem och skapa effekter, OPAD har program som kan nå sitt mål mottagarna på lokal, nationell och internationell nivå. Och dess program fungerar i nödsituationer, kriser och i marginaliserade samhällen.

adminVårt uppdrag